Nyilatkozat etika hit-és erkölcstan választásra

 

Files:
Nyilatkozat etika_hit-és erkölcstan választásra HOT
Date 2024. március 20. szerda, 10:39 File Size 167.29 KB Download 117.00 Download

Kinyomtatva a portán is átvehető.

Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola

203037/029

 

NYILATKOZAT

Alulírott ..................................................................................................... …………………………... (név)

............................................................................................................................ (cím - település,

utca, házszám) alatti lakos, szülő/törvényes képviselő nyilatkozom, hogy

......................................................................................................... nevű, ……… évfolyamra járó gyermekem a 2021/2022. tanévtől kezdődően

 

etika                                             hit- és erkölcstan

 

 

oktatásban kíván részt venni.

 

(A kívánt oktatást kérem egyértelműen, aláhúzással jelölje meg!)

 

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat a 2021/2022. tanévtől érvényes, azon módosítani csak írásban, minden év május 20-ig tudok, amely módosítás a következő tanévtől lép érvénybe.

Hit- és erkölcstan oktatás választása esetén kérem, töltse ki a következőt:

 

Gyermekem a(z)........................................................................ ………(egyház neve) egyház által

szervezett hit- és erkölcstan órán vesz részt a 2021/2022. tanévtől.

 

Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatommal egyidejűleg hozzájárulok gyermekem nevének és osztálya megnevezésének a megjelölt egyház részére történő átadásához.

 

 

Győr, 2021. ………….hó …………..nap

 

szülő/törvényes képviselő aláírása