Hiányzások igazolása

Tisztelt Szülő!

 

A mulasztások igazolásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

 

Amennyiben a tanuló a kötelező foglalkozásokról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Minden igazolást a tájékoztatóba/ ellenőrzőbe/ kell bejegyezni és az osztályfőnöknek kell leadni legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán. A hiányzásról az első napon a szülő értesítse az osztályfőnököt. A távolmaradást követő 3 napon belül nem igazolt mulasztást igazolatlannak kell tekinteni!

 

Ha egy tanévben az igazolatlan hiányzások száma eléri a 10 órát, az igazgató értesíti a gyámhatóságot, tanköteles tanuló esetében a gyermekjóléti szolgálatot is /20/2012.VIII.31.EMMI rendelet 51.par.4.bek./.   2013.09.01-től az álláskeresőt 3 hónapra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha a gyermeke igazolatlan hiányzásai miatt eljárás indult vele szemben vagy emiatt már 3 hónapon belül elmarasztalták./2011.évi CVI. tv.1.par.4.a bek./

 

Ha tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanévben eléri a 30 órát, akkor a SZÜLŐ SZABÁLYSÉRTÉST KÖVET EL, az iskolának TÁJÉKOZTATNIA KELL erről a SZABÁLYSÉRTÉSI HATÓSÁGOT! A tankötelezettség-szegés szabálysértése esetén a szülő eljárás alá vont személlyé válik. Az eljárás során a szülő pénzbírsággal is sújtható.

 

Tanköteles tanuló 50 igazolatlan hiányzása esetén a családi pótlék folyósításának szüneteltetésére kerül sor./1998.évi LXXXIV. évi tv 15. szakasz 1. bek./

 

 Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, büntetést von maga után, tehát a tanuló magatartásjegyének is tükröznie kell.