Kezdőlap

Beírás az általános Iskolába

HIRDETMÉNY

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ ÉVFOLYAMÁRA TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁSRÓL A 2019/2020. TANÉVRE

 

A beiratkozás időpontja:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2019. április 12. (péntek) 8.00-19.00 óra között

A beiratkozás helye:

Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziuma

9023 Győr, Kodály Zoltán u. 20-24.

 

1.     A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek

         A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány, anyakönyvi kivonat).

         A gyermek nevére kiállított – a szülővel megegyező - lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

         Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

üóvodai szakvélemény (EREDETI PÉLDÁNY),

üjárási szakértői bizottság szakértői véleménye,

üsajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

·        Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.*

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók.

         Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.

 - A szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a család mely lakcímen tartózkodik életvitelszerűen (lakóhely/tartózkodási hely).

Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol a polgár lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

      - Ha a tanköteles korba lépő gyermek tankötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk.91.§)

*A szükséges nyilatkozat a honlapról letölthető vagy iskolánk portáján átvehető.

 - A szülők választhatják a gyermek általános iskolai beiratkozásakor az online ügyintézés lehetőségét, amelynek során az adatokat a KRÉTA rendszer felületén vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon történő regisztráció után otthonról is kitölthetik.

 - Az online jelentkezést 2019. április 1-12. 12:00 óra közötti időszakban fogadják az iskolák.

 - Az online jelentkezést követően az intézményben a szükséges igazolásokat, a gyermek nevére kiállított személyi igazolványt és a lakcímkártyát be kell mutatni. A SZEMÉLYES MEGJELENÉS KÖTELEZŐ!

 

További fontos tudnivalók

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola felvételi körzetében lakik.

A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot a tagintézmény-vezető küldi meg a szülő részére.

Amennyiben a választott iskola vezetője a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37.§ (2) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül.

Az eljárást megindító kérelmet a fenntartónak címezve - Innovációs és Technológiai Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. -, de a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrumba (9025 Győr, Kossuth Lajos u. 22/a.) kell benyújtani.

 

Győr, 2019. március 11.                 

                  

                                                                           Csengeri Mária

                                                                       tagintézmény-vezető

 

Files:
3. sz. melléklet Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról HOT
Date 2019. március 12. kedd, 08:36 File Size 24.47 KB Download 314.00 Download

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 HOT
Date 2019. március 12. kedd, 08:33 File Size 16.03 KB Download 274.00 Download

Győr iskolai felvételi körzetei (2019-2020. tanév) HOT
Date 2019. március 12. kedd, 08:32 File Size 2.18 MB Download 325.00 Download

Győri Járási Hivatal közleménye HOT
Date 2019. március 12. kedd, 08:37 File Size 110.23 KB Download 313.00 Download

Iskolai körzethatárok GYMSM (2019-2020. tanév) HOT
Date 2019. március 12. kedd, 08:31 File Size 975.25 KB Download 306.00 Download